İşitme Engelliler Eğitimi

Yöntem

Doğal - Sözel - İşitsel Yöntem (
Natural Auditory Oral Approach-NAO) :

Bu yöntem ile işitme engelli çocuklar işiten çocuklar gibi ana dillerini kazanabilir ve işiten çocuklardaki dili kazanma süreçlerini gecikmeli de olsa takip edebilirler. İşitme kaybı olan çocuklar çevrelerindeki bireylerle anlamlı etkileşim yolu ile ana dillerini geliştirebilirler.
 

İşitme engelli bireyler için çalışma alanlarımız:


Yeni cihazlanmış işitme engelli her  yaş birey için;

* işitme cihazına(İC) uyum sağlama
* İşitme Cihazı ile dinleme ve ayırt etme çalışmaları
* Dil ve konuşma gelişimi desteği
* Uyum sürecinde aile eğitimi desteği            
                                                                    
Koklear implant(Kİ) sürecindeki bireyler için; 

* Ameliyat sürecine işitme engelli birey ve aileyi hazırlama
* Koklear İmplant öncesi ve sonrası dinleme ve ayırt etme çalışmaları
* Dil ve konuşma gelişimi desteği
* Aile eğitimi

İşitme engelli bireylere akademik destek; 

* Bilişsel gelişimi destek amaçlı bebek, çocuk ve yetişkinlerde kavram gelişimi desteği
* İşitme engelli bireylerde okula hazırlık çalışmaları
* Okuma yazma çalışmaları
* Okula devam eden işitme engelli bireylere ders konularında destek çalışmaları yapılmaktadır.

KADROMUZ

Uzman İşitme Engelliler Öğretmeni: Nilgün ATICI ÇETİNDAĞ

Odyolog : Ceren ÇEVİK

Odyolog: Elif YÜZÜGÜLLÜ

Odyolog: Gözde IŞIL

Dil ve Konuşma Terapisti: Büşra SELMAN

Dil ve Konuşma Terapisti: Selin AKSOY
 
Dil ve konuşma bozuklukları yaşayan bireyler için çalışma alanlarımız:

Gecikmiş Konuşma
Konuşma sesi bozuklukları
Kekemelik
Takifemi
Afazi
Konuşma apraksisi
Dizartri
Ses bozuklukları
Yutma bozuklukları
Yarık dudak damağa bağlı konuşma bozuklukları

(Detaylı bilgi için Dil ve Konuşma Terapisi bölümüne bakabilirsiniz) 
 
*Yaş sınırlaması olmadan, her yaştan bireye hizmet vermekteyiz.
 
*Rehberlik Araştırma Merkezlerinden raporlu ya da raporsuz tüm bireyler için hizmet vermekteyiz.